ภาษาอังกฤษทางการทหาร โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี มทบ.14

ภาษาอังกฤษทางการทหาร โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี มทบ.14

 

A. แนะนำตนเองต่อหน้าสาธารณะ (CO)

A. แนะนำตนเองต่อหน้าสาธารณะ (NCO)

B. รายงานนายทหารเวร (CO)

B. รายงานนายทหารเวร (NCO)

C. รายงานตัวกองกำลังนานาชาติ (CO)

C. รายงานตัวกองกำลังนานาชาติ (NCO)

D. การบอกคำสั่งทางทหารที่จำเป็น

E. สนทนาภาษาแพทย์

F. ตำแหน่งต่างๆในโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี มทบ.14

G. Military Terminology Revise 2 (Recorded and Translated in U.S.A.)

H. English for Health Care Profession (Medical Conversation)