ภาษาอังกฤษ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก

อบรมภาษาอังกฤษ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก

 

A. แนะนำตนเองต่อหน้าสาธารณะ (CO)

A. แนะนำตนเองต่อหน้าสาธารณะ (NCO)

B. รายงานนายทหารเวร (CO)

B. รายงานนายทหารเวร (NCO)

C. รายงานตัวกองกำลังนานาชาติ (CO)

C. รายงานตัวกองกำลังนานาชาติ (NCO)

D. การบอกคำสั่งทางทหารที่จำเป็น